Katuseprofiil Klassik

Paigaldamine
Klassik on sobiv katusekaldele >1:7 (erandjuhtudel 1:9). Alusroovideks kasutada kvaliteetset kalibreeritud saematerjali või tuulutavaid terasroo- ve RA545 3700. Soovitame paigaldada helide summutamiseks tihendi RA3ASIB plaatide alla harjast räästani (plaadi keskele alates teisest roovist kuni eelviimase roovini).

Tõstmisel vältida plaatide ristipidi murdmist.
Plaadid kinnitada esmalt alumise roovi külge RAS1WD 4828 A14 (RAS1SL2 4820 A14 terasroovile) kruvidega läbi pleki ning seejärel järgmiste roovide külge madalapealiste Klassik RAS1WP4225PH2 (Klassik RAS1SP4225PH2) kruvidega läbi servatapis olevate avade. Kruvide sissekeeramisel kasutada 50 mm pikkust otsikut, et vältida valtsi vigastamist.
Järgmine plaat lukustada vajutusega eelmise servatapile, kusjuures kruvikinnitus jääb järgmise plaadi alla.

Plaatide töötlemisel mitte kasutada abra- siivlõikeriistu, töötlemisel tekkinud terasepuru eemaldada harjaga plaatide pinnalt. Pinnakatte vigastamisel kasutada spetsiaalseid parandusvärve.
Pakendimaterjal sorteerida ja suunata ringkäitlusse.