Kiirviited toodetele

Katus moodustab suure osa hoone välisilmest ning kaitseb ühtlasi aluskonstruktsiooni. Katuseprofiili valikul tuleks lähtuda katusekaldest ja hoone üldilmest. Kvaliteetselt ehitatud katus ventileerib niiskust välja, kaitseb vihma ning tuule eest. Katusele viimase lihvi andmiseks tuleb katus viimistleda lisaplekkidega. Kõige olulisemateks lisaplekkideks on harjaplekk, otsaplekk ja räästaplekk.

Aluskonstruktsiooni kaitsmiseks tuleks kasutada aluskatet. Olulisim selle juures on katusekattest läbi pääsenud vee  ja liigniiskuse ärajuhtimine. Aluskatteid on kahte erinevat tüüpi – hingavad ja mittehingavad. Aluskatte valik sõltub soovitavast tulemusest ja aluskonstruktsioonist.

Fassaadi kaitseks ja tervikliku lahenduse loomiseks tuleks majale paigaldada vihmaveesüsteem, mis juhib vee katuselt otse sadeveekanalisatsiooni. Ümar süsteem tagab sujuva veevoolu rennidest torudesse ja hoiab ära setete tekkimise renninurkadesse.

Elamute katused vajavad perioodilist hooldust ja kontrolli. Seetõttu on vajalik katusele paigaldada ka turvatooted. Turvaliste käiguteede rajamine katusele tagab ohutu ligipääsu korstna või katuseakna puhastamiseks.