Rannila profiilplekk T20

Ladustamine
Rannila pinnakattega profiilplaate võib transpordipakendis hoida kuni üks kuu. Pakendi alla panna 20 cm kõrgused toeprussid umbes 50 cm sammuga. Välistingimustes ja üle ühe kuu kestval ladustamise korral tuleb plaadid transpordipakendist välja võtta ja ladustada üksteise peale kaldu, kasutades 5-10 mm vaheliiste, et tagada profiilplekkide tuulutus ja kondends- ning sadevete äravool. Tsinkkattega profiilplaate ei tohi transpordipakendis ladustada üle ühe nädala. Ladustamisel tuleb plaatidele tagada piisav tuulutus, et vältida tsinkkattel valgerooste teket. Pakendmaterjal sorteerida ja suunata ringkäitlusesse.

Aluskate
Soovitatav on kasutada mittehingavat aluskatet, mis väldib kondensvee sattumise laesoojustusele.

Roovitus ja otsalaud
Katuseroovi ristlõige ja samm tuleb valida sõltuvalt sarikate sammust, katuse kaldest ja katusele langevast koormusest. Otsalaua ülaserv peab ulatuma roovlaudadest 20 mm kõrgemale.

Paigaldamine
Plaatide paigaldamist tuleb alustada seina või katuse servast. Järgmist plaati kohale asetades tuleb silmas pidada, et see kataks eelmise plaadi viimase laineharja. Plaadid paigaldada risti räästaga nii, et nende alaservad ulatuksid üle räästalaua 40 mm. Esimesed kolm-neli plaati tuleks kinnitada ühe kruviga katuseharjal, joondada räästa järgi ja seejärel kinnitada lõplikult.
Lisaplekid paigaldada omavahelise ülekattega 100 mm.
Plaatide töötlemisel on keelatud kasutada abrasiivlõikeriistu! Plaate tuleb tõsta kahekesi servast, et vältida plaatide ristipidi murdmist katusele tõstmisel!

Plaatide jätkamine
Profileeritud plaatide külgmine ülekate teha vähemalt ühe laine ulatuses. Katuse kalde korral 8-11 kraadi kasutada 3×10 mm tihenduslinti või kahelainelist ülekatet.

Plaatide otsmised ülekatted teha roovilaua kohal ülekattega 200 mm.

Kruvikinnitus peab jätkukohal olema iga laine põhjas.

Kinnitamine
Plaadid kinnitada puitroovitisele tihendiga puurkruvidega SW 4,8×28. Tööriistaks sobib siduriga elektri- või akutrell. Kruvide kulu keskmiselt 6 tk/m2. Räästal ja katuseharjal keerata kruvid iga teise laine põhja, plaadi keskel igasse roovi 2 kruvi malekorras. Pikkade või kõrgete hoonete katteplaatide kinnituskruvid paigutada vastavalt projektile.

Puhastamine
Plaatide töötlemisel tekkinud terasepuru tuleb hoolikalt eemaldada pehme harjaga. Määrdunud plaate võib puhastada koduses majapidamises kasutatavate puhatusvahenditega või kasutada Panssari pesu (lahusteid ega muid tugevatoimelisi kemikaale mitte kasutada).

Hooldamine
Katusele langenud lehed ja muu praht tuleb koristada kevadel ja sügisel. Lume koristamisel katuselt vältida pinnakatte vigastamist. Pinnakatte parandamisel kasutada spetsiaalseid parandusvärve.

Külgmine ülekate ja lisaplekid kinnitada puurkruvidega SL2 4,8×20, samm kuni 500 mm.