You are currently viewing Katuse turvatooted

Katuse turvatooted

Turvatooted on olulised
Tihti kuuleme küsimust “Milleks katuse turvatooted?”. Järgnevalt paari sõnaga sellest, miks peaks igal korralikul koduomanikul olema katus varustatud ka turvatoodetega.

Lumetõke on vajalik kui katuse kalle on suurem kui 1:8 (7 kraadi). Lumetõke tuleks paigaldada sissekäikude, räästa all kulgevate kõnniteede, puhke- ja mängunurkade ning räästarennide ühenduskohtade kaitseks katuselt allalibiseva lume ja jää eest. Lumetõke tuleb paigaldada räästa lähedale välisseina kohale, et lumekoormus kanduks hoone kandvatele konstruktsioonidele. Peatatud lumi sulab ära ja voolab mööda vihmaveetorusid alla.
Lumi ja vihm ei kahjusta terasest katusekatet. See teenib laitmatult kaua aega eeldusel, et arvestati minimaalset lubatud katuse kallet, kasutati kvaliteetseid kinnitusvahendeid ning järgiti tootja paigaldusjuhiseid.

Elamute katused vajavad perioodilist hooldust ja kontrolli. See omakorda nõuab turvaliste käiguteede loomist katustele, et tagada ohutu ligipääs korstna või katuseakna puhastamiseks ning antenni kinnitamiseks. Tõusutee katusele korraldatakse kas maja küljelt või otsalt. Soovitatavad on katuseredel ja seinaredel ning vajadusel katusesild ja katusepiire. Kindlasti tuleks kasutada katuseredelit, kui kalle on suurem kui 1:8 (üle 7 kraadi) ja katusepiiret, kui räästa ülaserva kõrgus maapinnast on üle 7 m. Katusesild on mõeldud liikumiseks katuseharjaga paralleelselt. Kui katusele paigaldatakse ventilatsiooni läbiviigud, on soovitav paigaldada katusesild nendest kõrgemale. Sel juhul kaitseb katusesild läbiviikusid ka libiseva lume eest.

Katuse turvatooted pikendavad katuse eluiga läbi heaperemeheliku ekspluatatsiooni.