Rannila kiviprofiil

Aluskate ja otsalaud
Soovitatav on roovituse alla paigaldada aluskate, mis takistaks kondensvee sattumist soojustusmaterjalile. Katuse otsalaud peab ulatuma roovidest kõrgemale 40 mm.

Roovitus
Roovitus paigaldada vastavalt lisatud skeemidele. Esimene roov peab olema 10-12 mm paksem.

Lisaplekid paigaldada ülekattega 100 mm.

Kinnitamine
Plaadid kinnitada puitroovide külge tihendiga puurkruvidega WD 4,8×28, terasroovidele tihendiga puurkruvidega SL2 4,8×20. Tööriistaks sobib siduriga elektri- või akutrell. Paanide jätkamisel keerata kruvi jätkukohas iga laine põhja, räästal ja harjal iga teise laine põhja, plaadi keskel igasse teise roovi (vajadusel igasse roovi) 1-2 kruvi malekorras. Plaatide külgülekate ja lisaplekid kinnitada puurkruvidega SL2 4,8×20.

Ladustamine
Rannila profileeritud ja pinnakattega plekke võib transpordipakendis hoida normaaltingimustes kuni üks kuu. Pakendi alla panna umbes 20 cm kõrgused toeprussid umbes 70 cm sammuga. Välistingimustes ja üle ühe kuu kestva ladustamise korral tuleb plaadid transpordipakendist välja võtta ja ladustada üksteise peale kaldu, kasutades 5-10 mm vaheliiste, et tagada profiilplekkide tuulutus ja kondens- ning sadevete äravool. Pakendimaterjal sorteerida ja suunata ringkäitlusesse.

Paigaldamine
Plaadid paigaldada vastavalt müüja koostatud paigaldusskeemile, selle puudumisel alustada hoone otsast (soovitatavalt vasakult), kelpkatusel alustada kelba ja viilu kokkupuutepunktist. Esimene plaat kinnitada harjal ja räästal esimeses laines ühe kruviga, kaks järgmist plaati omavahel SL2 4,8×20 kruvidega, joondada räästa järgi ning seejärel kinnitada lõplikult. Plaatide töötlemisel on keelatud kasutada abrasiivlõikeriistu! Plaate tuleb tõsta kahekesi servast, et vältida plaatide ristipidi murdumist katusele tõstmisel.

Plaatide jätkamine
Kui vajalik paani pikkus on üle seitsme meetri, määratakse jätku asukoht vastavalt järgnevale joonisele. Jätku pikkus 200 mm.

Puhastamine ja hooldamine
Plaatide töötlemisel tekkinud terasepuru eemaldada hoolikalt pehme harjaga. Määrdunud plaate võib puhastada pehme harja ja seebilahusega, kasutada Panssari pesu või survepesu (rõhk mitte üle 50 baari). Katusele langenud lehed ja muu praht tuleb koristada kevadel ja sügisel. Lume koristamisel katuselt vältida pinnakatte vigastamist. Pinnakatte vigastamisel kasutada spetsiaalseid parandusvärve.