Lisaplekid kaitsevad katust niiskuse eest ning annavad katusele tervikliku ilme. Lisaplekkidena kasutatakse tavaliselt harja-, otsa-, räästa-, neelu- ja liiteplekke. Lisaplekkide standardmõõduks on 2000 mm.

  • Harjaplekki kasutatakse katuse harja katmiseks, et vältida vihmavee sattumist aluskonstruktsiooni.
  • Otsaplekk kinnitatakse otsaräästa lauale viimistledes katuse serva ja kaitstes seda niiskuse eest. 
  • Räästaplekk paigaldatakse räästasse profiilpleki alla, et takistada katuselt tilkuva vee sattumist tuulekasti.
  • Neeluplekk paigaldatakse enne profiilplekkide panekut. Neeluplekile paigaldatakse katuseplaadid, mille servad lõigatakse neelu järgi.
  • Liiteplekiga ühendatakse omavahel katuseprofiil korstna või maja seinaga.
  • Aknaplekk aitab juhtida vihmavee aknast eemale ja kaitseb lisaks aknale ka seinakonstruktsioone niiskuse eest.