Katuse aluskatte eesmärk on ära hoida katusekattematerjali alumisele küljele kondenseeruva õhuniiskuse ja võimalike katusekattest läbipääsevate sademete sattumist aluskonstruktsioonidesse. Aluskatte alumise pinna kiudkangas seob tõhusalt ilmamuutustest ning katusekatte lekkimisest tulenevalt kondensvett ja takistab selle valgumist katusekonstruktsioonidesse ning soojustusmaterjalidesse. Õigesti korraldatud ventilatsioon kuivatab kiudkanga kiiresti.

Mittehingava aluskatte paigaldamisel on tähtis tagada õige tuulutusvahe tuuletõkke ja mittehingava aluskatte vahel.

Hingav aluskate paigaldatakse otse vastu soojustust ja selle olemasolul ei ole vaja eraldi tuuletõket paigaldada.