Iga katus vajab perioodilist hooldust ja kontrolli. Katuse, korstna või katuseakna ohutu puhastamise tagavad katuse turvatarvikud – katuseredel, katusesild ning vajadusel seinaredel. Kindlasti tuleks kasutada katuseredelit, kui kalle on suurem kui 1:8 (üle 7 kraadi). Katusesild tuleks paigaldada katuseharjaga paralleelselt ja korstna ette, et seda oleks turvaline ja lihtne puhastada.

Lumetõke on vajalik kui katuse kalle on suurem kui 1:8 (7 kraadi). Lumetõke tuleks paigaldada sissekäikude, räästa all kulgevate kõnniteede, puhke- ja mängunurkade ning räästarennide ühenduskohtade kaitseks katuselt allalibiseva lume ja jää eest. Lumetõke tuleb paigaldada räästa lähedale välisseina kohale, et lumekoormus kanduks hoone kandvatele konstruktsioonidele.

Värvivalik: 

 RR23/tumehall 

 RR29/punane

 RR32/tumepruun

Kuidas turvatooteid paigaldada

Seinaredeli asukohaks on soovitatav maja ots. Seinaredel paigaldatakse kohakuti katusesillaga (maksimaalselt 3 m kaugusele harjast)või katuseredeliga. Nii ei mõju seinaredelile lumekoormus ja redeli ülakaare saab kinnitada tugevalt katusesilla või -redeli külge. Katusel peab seinaredel jätkuma turvalise käiguteega: katusesilla või katuseredeliga. Kui seinaredeli pikkus on üle 8 m, tuleb redel varustada turvarööpaga või turvakorviga.

Ehitiste katused vajavad perioodilist kontrolli ja hooldust. See omakorda nõuab turvaliste käiguteede loomist katustele, mille kalle on rohkem kui 1:8 (üle 7 kraadi). Katuseredelid kinnitatakse reeglina harjapleki alla, luues räästast harjani visuaalselt ühtse terviku. Kavanda katuse- ja seinaredeli koht nii, et nad oleksid kohakuti ja võimalikult lähedal kohale, kuhu juurdepääsu soovitakse. 

Katuseredel peaks üldjuhul jätkuma katusesillaga, mis paigaldatakse paralleelselt harjaga, moodustades seeläbi horisontaalse pinna hooldust vajava detaili juurde. Katusesillad on kahe pikkusega – 1400 ja 2920 mm. Kasutada tuleks spetsiaalseid kandureid sõltuvalt katuseprofiilile sammuga 950 mm. Samuti peaks silmas pidama, et kandurid tuleb kinnitada roovi, mitte katusepleki külge jälgides, et kinnitusvahend ei kahjustaks aluskattekilet. Kinnitamiseks tuleb kasutada tootjapoolseid kinnitustarvikuid (poldid, mutrid), et tagada tugev ning vastupidav ühendus.